Tilbudet er finansiert av midler fra Utdanningsdirektoratet, og kommunen samarbeider med Inn på tunet - Nordstuen gård i Bekkegrenda og Kunja Taekwondo.

Kunja Taekwondo gjennomfører høstskole i sine lokaler mandag og tirsdag i uke 41. Tilbudet gjelder for 4.-10. trinn. Dagen starter kl 10.00 og avsluttes kl 15.00. Det vil bli servert lunsj. Det vil bli fokus på mestringsglede, sosial trening og å skape vennskap gjennom basistrening, taekwondo og andre aktiviteter. Gruppen vil være maks 20 elever.

Ved spørsmål om tilbudet kan dere kontakte Ingrid Bogsrud, mobil 990 07 883. 

Inn på tunet - Nordstuen gård gjennomfører høstskole onsdag, torsdag og fredag i uke 41. Tilbudet gjelder for 1.-4. trinn. Dagen starter kl. 08.30 og avsluttes kl 14.30. Det vil bli servert lunsj. Det legges vekt på at elevene skal lære ved å gjøre. Gruppen vil være maks 10 elever.

Ved spørsmål om tilbudet kan dere kontakte Monica Svarthe, mobil 452 19 814. 

Det er et krav om at det er minst 7 deltakere for at tilbudene gjennomføres.

Påmeldingsfrist er 30.09.2021. 

Påmeldingsskjema