Garvik skole har en vakker beliggenhet med utsikt over Storsjøen. Her har SFO sambruk med 1. og 2. klasse i lokalene i sydfløyen. SFO har eget kjøkken/matrom og et lekerom ved siden av dette. I tillegg brukes et stort baserom og i leksesituasjonen et ekstra klasserom.

Skolen har et fantastisk uteareal med både skog og sjø, en bekk som alle barna er veldig glade i og to fotballbaner. SFO bruker også svømmehallen og gymsalen på ungdomskolen.

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud, preget av samvær med barn og voksne. SFO skal gi gode vilkår for lek, utfoldelse og vennskap i et trygt og utviklende miljø. I SFO-tiden skal barna oppleve kulturaktiviteter og sosial læring der de får ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver. Barna skal lære seg å vise respekt for hverandre og for de voksne.

SFO skal være et godt sted å komme etter en anstrengende skoledag, eller som morgentrøtt før skolen starter. De ansatte skal møte barna med et smil, et varmt hjerte og positive øyne. De skal se alle barn og hvert enkelt barns ressurser. De skal være tydelige voksne som møter barna med samme regler og holdninger og følger dem i forskjellige situasjoner. Dersom det skulle oppstå uklarheter av noe slag, vil vi gjerne ha beskjed slik at vi kan ordne opp i dette så raskt som mulig.

For at foreldrene skal få anledning til å bli bedre kjent med hverandre ønsker personalet på SFO å invitere til foreldrekaffe regelmessig og ønsker at mange har tid til å stoppe opp i hverdagen.