Velkommen til nytt skoleår.

SFO har startet opp og er godt i gang med nytt år.

Første skoledag er mandag 21.august. Elever og ansatte 2. -7.trinn møtes ute i Auditoriet kl. 08.25.

Alle klassene blir ropt opp sammen med kontaktlærer.

Vi ønsker spesielt velkommen til 1.trinn. De møter opp kl. 09.30 i Auditoriet. Der møter de kontaktlærer, andre voksne på trinnet og ledelsen ved skolen.

VELKOMMEN