Velkommen til nytt skoleår.

Mandag 22.august åpner vi dørene for deg. Vi starter med nye ark og fargestifter. Vi skal fylle dette året med mange aktivteter slik at du som elev skal lære mest mulig. I løpet av august og september skal vi starte med nye ting i lesing, regning og skriving, men også repetere det vi allerede har lært litt om. I tillegg skal vi arbeide med læringsmiljøet vårt så du trives best mulig på skolen. Vi skal blant arbeide med MITT VALG, ha antimobbeuke, skolens time, klasseråd, natursti og Storsjøprosjekt (5.-7.tr).

Vi gleder oss til å se deg igjen.

Og vi ønsker de nye elevene på 1.trinn og vår nye rektor Denis Aggrey ekstra velkommen.