Hvert år har vi gjennom Den kulturelle skolesekken besøk av STOMP ved Karl Erik Refseth. Han underviser 5.trinns elevene om rytme ved å lage lyd med kjeler, kanner, lokk, rør, pinner og mye mer. STOMPdagen avsluttes med at 5.trinn har konsert for 1. - 4.trinn. Det er alltid en høylytt rytmisk opplevelse og det ble ikke noe unntak i år.