Hvert år kan de elevene som ønsker det fra 1. - 4.trinn være med å synge på pensjonsistenes julebord. I år underholdt vi med seks julesanger, noen kjente og noen nye. Elevene sang flott, og vi håper vi både gledet pensjonsistene og bidro til julestemning.