5.trinn er i gang med gangetabellen, men trenger varierte metoder for å den på plass. Her er et flott eksempel på læringstil - gå opp trappa og øv tabellen. Denne trappa er opp til klasserommene slik at treningen skjer flere ganger om dagen - så nå håper vi at gangetabellen sitter når 5.trinn tar sommerferien.