Elevrådet består av en representant og en vara fra hver klasse. Det velges nye medlemmer i starten av hvert skoleår. Elevrådet har faste møter hvor de tar opp temaer/innspill fra klassene og fra skolens ledelse.

Elevrådet er representert i samarbeidsutvalg (SU) og skolemiljøutvalg (SMU) på de respektive skolene, samt i De Unges Kommunestyre (DUK).

Skolenes kontaktpersoner for elevråd er:

msil Lene Renate Ullarøy, Garvik skole

mail Ragnhild Lindkjenn, Sand sentralskole

mail Eva Sannerud, Nord-Odal ungdomsskole