Kommunestyret har vedtatt å gjennomføre en utredning vedrørende framtidig skolestruktur i Nord-Odal.

Arbeidsgruppa har utarbeidet flere grunnlagsdokumenter og per dags dato er beskrivelse av alternativer og utredningsgrunnlag publisert.

Disse finner du på siden Framtidas skole i Nord-Odal. Her vil du også finne informasjon om arbeidsgruppa, framdriftsplan og andre dokumenter.

Det vil også bli mulighet til å gi innspill til saken. Det åpnes for å sende inn innspill i perioden 28.04 - 16.06. Innspillene sendes inn via et skjema på de samme sidene.

Den politiske behandlingen av saken og dermed vedtak om framtidig skolestruktur vil skje til høsten.