Vi behandler søknader i forbindelse med foreldrebetaling fortløpende. Det er alikevel fint om de som har fått plass eller har plass i barnehagen og skal søke om redusert foreldrebetaling gjør dette så raskt som mulig. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2017 eller annen dokumentasjon) på husholdningens samlede inntekt.

Redusert foreldrebetaling (søknadsskjema)

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.
I 2018 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Ordningen med gratis oppholdstid gjelder for 3-, 4- og 5-åringer. For barnehageåret 2018/2019 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.

Informasjon om moderasjon i foreldrebetaling.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager