Kommunen har nå åpnet den nye søknadsportalen Visma Flyt Barnehage.

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehage er 1. mars 2020.

Det er laget en samleside med all informasjon om Visma Flyt Barnehage. Her finner du blant annet foreldreinformasjon, informasjonsskriv, pålogging og temahefte.

logo