Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et nytt barnehageår i Sand barnehage. Denne høsten er ekstra spesiell for barnehagen vår, da vi nå er samlokalisert med Møllerbakken barnehage. Barn, foreldre og ansatte skal bruke høsten godt til å bli kjent.Tilvenning og realsjonsbygging står på agendaen de første månedene. Uteområdet foran barnehagen er under oppgradering og byr på nye, spennende lekeapparater. Uteområdene som er tilrettelagt for småbarnsavdelingene vil også få noen flere lekne elementer overflyttet fra Møllerbakken etterhvert. 

Nytt gjerde foran barnehagebygget
Det skjer mye bak det nye gjerdet vårt