Sand barnehage har i mange år samarbeidet med Nord-Odal bibliotek.  Biblioteket har bøker stående i barnehagen som barn og foreldre som er tilknyttet Sand barnehage, kan låne med seg hjem.

Barnehagen ønsker sammen med biblioteket å sette fokus på at det er viktig å lese mye for barn, og at lånebøker skal være lett tilgjengelig.