I Sand barnehage har barnegruppene kommet godt i gang med ulike aktiviteter. Barna har vært på tur i nærmiljøet, på Prestegarden, i gapahuken, i skogen, på fotballbana i dal`n og på hverandres uteområder. 

Uteleken gir næring til fysisk aktivitet med motoriske utfordringer, opplevelser i ulikt vær og vi øver på vente på hverandre. De eldre barna viser omsorg for de yngre og trår støttende til med hjelp og ei hånd å holde i når det trengs. De nye barna begynner å bli godt kjent og deltar i aktivitetene våre. Tilhørigheten til egen avdeling begynner å bli satt.

Høsten har mange fine farger, og de har gir inspirasjon til kreativitet med malepensel og farger som resulterer i kunstverk på avdelingene våre. 

Maling på staffeli
Maling på staffeli