Barnehagedagen 2022 hadde tema "Vennskap, du og jeg!". Temaet passer godt med barnehagens satsningsområde  inkludering dette barnehageåret.  Hvert eneste barn er en betydningsfull person for fellesskapet. Kom og se! Kom, bli med!

En krans med hender og vennskapsdikt i sentrum
En ring av gull