Sand barnehage har blant annet fokus på bevegelse. Som avslutning forsommeren 2015, hadde vi en aktivitetsdag på Prestberget.  Barna deltok i forskjellige bevegelsesaktiviteter med stor iver og glede.