Sansemotorikk både ute og inne, sammen med andre barn, har vært fokus i Sand barnehage denne høsten. Det kreves god koordinasjon, balanse og stabilitet for å mestre lek både innendørs, i barnehagen og ute på tur. Maleaktiviteter og hinderløyper har vært gjennomgående aktiviteter. Samtidig som barna har mestret stadig vanskeligere utfordringer, har de heiet på hverandre. Se! Du klarte det! 

Å øve på noe nytt, fører til noen knall og fall, med da er det godt vi har hverandre, som kan gi både trøst og omsorg. Følelser er en del av oss mennesker, og det er mange ulike følelser å bli bevisst på. Temabøker og sanger om ulike følelser har vært flittig brukt for å styrke den emosjonelle kompetansen, og også her gir øvelse mester. 

Å vente på hverandre, i alle hverdagsaktiviteter, styrker fellesskapet - vi hører sammen og går mot samme mål. De yngste barna har fått stadig lengre avstand til turmålene sine, og Prestegard`s-hagan er et supert sted å være på. De eldre barna har benyttet seg av både gapahuken vår, gapahuken i Dalen og fotballbana. 

Vann og såpe har vært spennende utforsking, både som såpebobler og såpevann i sølepytter. Maling gir vannet farge, og det gjør jammen rødbeter også. Undring i fellesskap over hvordan ting er mulig, er spennende. Det er fin øvelse i å lytte til hverandres ideer og tanker, og kanskje vi har ulike årsaksforklaringer? Hvem har egentlig rett? Kan begge ha rett? Å studere naturens endringer fra sommer til høst, fra høst til vinter, har gitt oss filosofiske betraktninger og spennende observasjoner.  Nå i desember har undringen nådd et annet nivå, også preget av spenning. Kommer nissen? Hvem er nissen egentlig? Kreative hender som jobber med hemmelige oppdrag, samtidig som nytt sangrepertoar nynnes og danses til.  

Vi øver og vi prøver, og sammen blir vi bedre. 

Et ønske om en god jul fra små og store i Sand barnehage.