Representanter for foreldrene i barnehagen 

Tina Marie Østgård
Hege Martinsen
 

Representanter for de ansatte i barnehagen

Else Marthe Ruud
Laila Sparby
 

Representanter for eiernivå

Ine Hageberg (valgt av Kommunestyret)
Anne Gundersen