Representanter for foreldrene

Ingrid Harviken
Anne Marthe Trøften
 

Representanter for de ansatte i barnehagen

Line Skolbekken
Anne Lise Rasmussen
 

Representanter for eiernivå

Henning Solhaug (valgt av Kommunestyret)
Anne Gundersen