Representanter for foreldrene

Synne Hennie Berteussen-Sandberg
Kristin Moe
 

Representanter for de ansatte i barnehagen

Vilma T. Berg
Wenche Hansen
 

Representanter for eiernivå

Njål S. Føsker (valgt av Kommunestyret)
Lise Berg