Moderasjonsordninger - barnehage

Søskenmoderasjon er fastsatt til 30% for 2.barn og 100% f.o.m. 3.barn. Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Redusert foreldrebetaling (moderasjon)
Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for 2023/2024 er 1. august 2023. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret. Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2022) på husholdningens samlede inntekt.

Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra første hele måned fra søketidspunktet og ut barnehageåret.

lenkeRedusert foreldrebetaling - barnehage 

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehageplass.

Fra 1. januar 2023 gjelder det for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 550 000 kroner per år, jf. statens satser.

Ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke gjelder for 2, -3-, 4- og 5-åringer.

Fra 1. august 2023 er denne retten (fritaket) knyttet til barnets alder og husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn kr 615 590,-.

lenkeInformasjon om moderasjon i foreldrebetaling (Utdanningsdirektoratet)

lenkeForskrift om foreldrebetaling i barnehager (Lovdata)

 

Betalingssatser - barnehage