StyrerRagnhild Bunes
Telefon62 97 83 94 / 477 81 322
AvdelingerHalvan (960 93 098)
Helan (960 93 099)
BesøksadresseSigurd Hoels veg 13, 2120 SAGSTUA

 

Møllerbakken barnehage ligger i et boligområde sentralt på Sand. Det er gangavstand til Sand Sentralskole og Sand sentrum. Barnehagen ble bygget i 1985, pusset opp og påbygd i 2008. Den har et flott uteareal, med kupert terreng, som gir barna mange varierte utfordringer. Vi har barn i aldersgruppen 1-6 år, fordelt på 2 avdelinger. Det er nært samarbeid mellom avdelingene.

Satsningsområder:

  • Språk
  • Sosial kompetanse
  • Motorikk
  • Lek

Vi vektlegger:

  • God kommunikasjon med foreldre, for å skape trygghet for barn og foreldre
  • Positivt forhold til naturen. Hver uke er vi på tur, vi har mange fine turmål i nærmiljøet. Barnehagen har egen gapahuk som er et populært turmål.
  • Aldersinndelte grupper. Vi har ulike mål for gruppene, slik at barna opplever progresjon i takt med sin alder og sitt utviklingsnivå. Skaper tilhørighet blant jevnaldrende.