Alle barnehagene i Nord-Odal har samarbeid med biblioteket. Biblioteket kommer med bøker som barna får låne med seg hjem. Ønsker alle barn og foreldre velkommen inn på fellesrommet hvor det er selvbetjening. Skriv dere inn i permen, lån 1-2 bøker, lånetid ca 2 uker.

I løpet av mai og juni hadde vi et utlån på ca 200 bøker!