KONTAKTOPPLYSNINGER
 

Kommunalsjef oppvekst og kultur

Yvonne Bunes

Telefon: 930 99 734

 

Digitaltiseringsrådgiver

Solveig Kristoffersen Taugbøl

Telefon: 489 50 879

 

Oppvekstfaglig rådgiver | Barnehagemyndighet

Fredrik Stensbøl Dyrøy

Telefon: 920 27 978