Utvalg for eiendom og samfunn har i møte 20.02.2023 (sak 011/23), med hjemmel i forvaltningsloven §37, vedtatt å legge forslag til lokal forskrift om motorferdsel på Storsjøen i Nord-Odal og Sør-Odal kommuner ut på høring.

Ønsker du å uttale deg, send en epost til postmottak@nord-odal.kommune.no, bruk gjerne emne "Storsjøen - forskrift". 

Høringsfrist er 1. april 2023

Utkast til forskrift

Saksframlegg med begrunnelse og mer informasjon.

Barn og voksen fisker fra båt i Storsjøen
Fisketur på Storsjøen