Pårørendeundersøkelsen IVARETATT? er for alle i hele landet om er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester. Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan besvare undersøkelsen. Man må være over 18 år for å besvare.
 
Spørreundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden desember–mars. Du oppfordres til å besvare undersøkelsen hvert år.
 

Din stemme er viktig

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene. Kommunen du er pårørende i har mulighet til å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen til sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Hva innebærer det for deg å delta?

Ved å delta sier du «ja» til å fylle ut en elektronisk spørreundersøkelse om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse -og omsorgstjenestene i tjenestemottaker sin kommune. Med tjenestemottaker menes den du er pårørende til, som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
 
Det vil ta ca. 10–20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir. Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål, det vil ikke være mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.

 
Det er frivillig å delta

Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hvis du velger å delta, kan du trekke samtykket ditt inntil én uke etter at du besvarte spørreundersøkelsen uten å oppgi noen grunn. For å trekke samtykket ditt, må du ta kontakt på e-post post@pårørendeundersøkelsen.no, og oppgi referansekoden som du får i siste del av undersøkelsen. Alle opplysninger vil da bli slettet. Du gir samtykke til deltakelse ved å krysse av for «Godkjenn og send inn» i avslutningen av undersøkelsen.
  
Hvem er ansvarlig for undersøkelsen?
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen. Utviklingssenteret samarbeider med Senter for omsorgsforskning Øst i utvikling og gjennomføring av undersøkelsen. Utviklingssenteret administrerer undersøkelsen og tilgang for kommuner til å hente ut data. Senter for omsorgsforskning skal bruke svarene fra spørreundersøkelsen i forskning.

Andre parter som er involvert, er Pårørendesenteret.no og Destino AS. Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen. Pårørendesenteret administrerer nettstedet for pårørendeundersøkelsen.

LES MER OG DELTA HER