Informasjon om Koronavaksinering, for aldersgruppen 6 mndr - 18 år.

Vi har tidligere gjennomført noe vaksinasjon i aldersgruppen 5 - 18 år. Les informasjon på aktuelle aldersgruppe.

Den nye gruppen er de yngre med alvorlig grunnsykdom, i aldersgruppen 6 mndr - 4 år. Les informasjon.

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen.
Begge foreldre med foreldreansvar må samtykke for at barn under 16 år skal få vaksine. Dette gjelder også om det er gitt samtykke ved tidligere Koronavaksinasjon.

Samtykkeskjema-vaksinasjon av barn og unge under 16 år.

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

 

Barn 6 mndr– 4 år

Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet. Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty/Pfizer.

Det gis egen barnevaksine fra 6 mndr- 4 år.

Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 mndr - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.) 
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon) 
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år  
 •  Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift  
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon 
 •  Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 •  Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom.

Time kan bestilles via vaksinetelefonen 40402432. Det er ikke mulig med drop in for denne gruppen.


Barn 5–11 år

Vaksinasjon til barn 5–11 år er et tilbud til barn født 2011 – 2017. Det gis egen barnevaksine fra 5-11 år.

De kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (samme som for 5-11 år, se gruppen over).
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.
Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter første dose. Det lange intervallet er en fordel for immunresponsen, og  minsker risikoen for bivirkninger.
Barn som har gjennomgått covid-19 tilbys kun 1 dose (3 mndr etter friskmelding).

Time kan bestilles via vaksinetelefonen 40402432. Det er ikke mulig med drop in for denne gruppen.


12-15-åringer

Alle barn mellom 12 og 15 år kan nå få vaksine. Tilbudet gjelder barn født 2007-2010.
De mellom 12-15 år kan vaksineres med både 1 og 2 doser, hvis de og foresatte ønsker.
De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales kun 1 dose koronavaksine.

Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19.
Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose.

Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land).

Hvis dose 2 gis, er det en fordel med et langt intervall på mer enn 12 uker etter dose 1. Dette for å minske risikoen for bivirkninger, og best mulig immunrespons.

Time kan bestilles via vaksinetelefonen 40402432. Det er ikke mulig med drop in for denne gruppen.


16 og 17-åringer

Det er ingen ytterligere anbefaling om videre grunnvaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år. Den nåværende epidemiologiske situasjonen for covid-19 er at ulike omikron-varianter dominerer, og store deler av den unge befolkningen har gjennomgått infeksjon eller har blitt vaksinert.

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å utvide anbefaling om grunnvaksinasjon som ble gitt til årskullene 2004- 2005 høsten 2021 (da disse var 16-17 år). Det betyr at nye årskull som blir 16-17 år fortsatt kan ha mulighet til å bli vaksinert, men det er ingen anbefaling om at de bør grunnvaksineres ettersom de fleste allerede har god immunitet.

Vaksinasjon kan fortsatt være aktuelt særlig for ungdom som verken har gjennomgått sykdom eller har blitt vaksinert, eller som av andre årsaker har behov for vaksinasjon. Anbefaling om vaksinasjon til ungdom med alvorlig grunnsykdom er uendret.

Vi ønsker at dere bestiller time via vaksinetelefonen 40402432.

 

Åpningstider vaksinetelefon, 40402432
Tirsdag: 10.00-13.00 (fom uke 51)

I 2023 vil all Korona-vaksinasjon foregå i helsestasjonens lokaler 1 dag/mnd (med vaksinasjonsteamet).

Onsdag 18. januar, 8. februar, 15. mars, 12. april og 10. mai. Alle dager kl.12.00-14.00.