Frister for søknader om refusjon skogfond og NMSK-tilskudd 2022

OrdningFrist
Tilskudd til tettere planting25. november
Tilskudd til skogkultur1. desember
Utbetaling av tilskudd til skogsbilveg1. desember
Skogfondsbilag uten tilskudd31. desember


Mer informasjon på nettsidene til Statsforvalteren i Innlandet.