Oppdaterte versjoner av koronavaksinene Comirnaty og Spikevax

Vaksinene er oppdatert for å være bedre tilpasset variantene av SARS-CoV-2-viruset som sirkulerer.

De oppdaterte vaksinene vil hete Comirnaty Original/Omicron BA.1 (Pfizer) og Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (Moderna).

Vaksinene skal brukes til oppfriskningsvaksinering, men ikke til grunnvaksinering.

Ved behov for grunnvaksinering (1. og 2. dose) må de opprinnelige vaksinene fortsatt benyttes. De opprinnelige vaksinene kan fortsatt brukes til oppfriskingsvaksinering hvis den som skal vaksineres ber spesifikt om dette, og kommunene har denne tilgjengelig.

Studier viser at en oppfriskningsdose med de nye vaksinene gir god immunrespons mot det opprinnelige Wuhan-viruset og bedre immunrespons mot Omikron sammenliknet med de opprinnelige vaksinene. Økt antistoffnivå vil trolig gi økt beskyttelse mot å bli smittet, men vi vet så langt lite om hvor stor denne forskjellen er.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom antas imidlertid å være lik for de opprinnelige vaksinene og de nye, oppdaterte vaksinene.

Personer i de anbefalte målgruppene som nylig er vaksinert med oppfriskningsdose med opprinnelig vaksine, har allerede gjennom denne dosen fått styrket sin immunitet mot alvorlig sykdom og trenger derfor ikke ytterligere ny dose med oppdatert vaksine nå.

Bivirkningsprofilen for de nye oppdaterte vaksinene ser så langt ut til å være den samme som ved oppfriskningsvaksinering med de opprinnelige vaksinene basert på Wuhan-viruset.

Det kan være mange som vil avvente sin oppfriskningsdose frem til oppdatert vaksine er på plass i kommunen.