Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper:

  • Personer 65-74 år.
  • Personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19.
  • Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.
  • Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons.
  • FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 år uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

 

TIDSPUNKT FOR VAKSINERING:

Sted: Milepelen

Onsdag 31.august

onsdag 7.september

onsdag 14. september

onsdag 28.september

 

For at logistikken skal være best mulig, er det ønskelig at det bestilles time til vaksinering på forhånd på:

Tlf. 40402432,

mandag, tirsdag og torsdag, mellom kl.10.00 til kl.14.00

 

Skulle du ikke få bestilt time, kan du komme på drop-in mellom kl. 18 og 19.

Vaksinering