30 juni var Nohman Ishaq siste dag som kommuneoverlege for Nord-Odal kommune. Vi takker han for spesielt god innsats som kommuneoverlege i en krevende pandemiperiode.

Nohman fortsetter sitt gode arbeid som fastlege ved legesenteret i Nord-Odal.

Fra 01 juli er Arne Skogholt ny kommuneoverlege i Nord-Odal. I løpet av 2022 etablerer Nord-Odal, Sør-Odal og Kongsvinger et samfunnsmedisinsk senter hvor kommuneoverlege stillingen blir organisert. Kongsvinger kommune skal være vertskommune for samarbeidet.

Kommuneoverlege