Fra uke 18 inngår vi samarbeid med Sør-Odal kommune PCR testing ifb. koronasertifikat. Det vil si at testsenteret i Nord-Odal vil bli stengt fra uke 18.

Helsedirektoratet skriver: «Fra og med 1. mai vil det utover testing til koronasertifikat, kun testes på klinisk indikasjon. Det vil si at det er lege som rekvirerer test etter en medisinskfaglig vurdering, på lik linje med andre luftveisinfeksjoner. Fastleger og kommuner bes herved om å forberede seg til denne oppgaven. Så lenge teststasjonene består kan de benyttes til dette formålet.

Testing til koronasertifikat skal som hovedregel ikke skje hos fastleger eller hos legevakter, men på teststasjoner som før. Kommunene anmodes om å tilrettelegge for testing til koronasertifikat innenfor den kapasiteten de er bedt om å beholde. Teststasjonene eller tilsvarende ordninger skal bidra med utskrift av koronasertifikat for de som har behov for det. Det jobbes med å avklare hvordan testing til koronasertifikat skal foregå videre, og informasjon vil komme senere, trolig i forbindelse med RNB imidten av mai».

Testsenteret i Sør-Odal vil i første omgang være åpent 2 dager i uken:

Se Sør-Odal kommunes nettsidefor oppdaterte dager, samt telefonnummer til teststasjonen.

Utlevering av selvtester:

Biblioteket og servicetorget i Nord-Odal kommune vil fortsatt dele ut gratis selvtester. Se hjemmesiden vår for oppdaterte åpningstider.