Sand sentralskole har besøk av Ragnhild fra biblioteket hver onsdag. Da får klassene presentert ulike bøker på skolebiblioteket. Det er artig å se hvor ivrige elevene blir på å låne og lese de bøkene de har fått høre litt om. Noen bøker blir med hjem for stillelesing og andre leser vi i på skolen under lesesiestaen vi har hver dag.

 

Nord-Odal kommune har et skolebibliotekutviklingsprosjekt på gang. Det er gjennom dette prosjektet vi har fått midler til å kunne bemanne og utvikle skolebiblioteket en dag i uka. Målet er å øke leselysten. Den som leser mye, blir som regel en god leser. Gode leseferdigheter er noe man trenger i dagens samfunn.

 

Ragnhild har ordnet bokkasser med aktuelle bøker til alle klassetrinn. Hun har alltid en leseøkt fra ulike bøker og presenterer nye bøker for elevene da vi har skolebibliotektimen. Etterpå får elevene låne med seg bøker hjem. Hun har også ryddet, kassert og drevet bokpleie i skolens boksamling. Målet er hele tiden å ha aktuelle bøker i samlingen - bøker som inspirerer og gjør oss nysgjerrige på å finne ny kunnskap i bøker.

 

Lørdag 23. april er verdens bokdag. På Sand sentralskole har mange jobbet med litteratur, forfattere og bøker denne uka. Vi har hatt forskjellige bokløyper hvor vi har vært ute og svart på spørsmål knyttet til bøker og litterære figurer. Vi opplever at ekstra fokus på bøker og lesing i perioder skaper motivasjon og leseglede.

boklånbokløypeHvem er denne figuren?