Et tverrfaglig arbeid med demokrati og medborgerskap på skolen resulterte i ei påskepyntet handlegate på Sand. Elevene har diskutert og reflektert over hva som er bra med å bo i ei bygd. Hva kan vi bidra med for at alle skal trives og ha det bra i nærmiljøet vårt? Hva er bra med å ha et sentrum? Hvorfor er det viktig å handle lokalt? Elever på barneskolen har mange tanker om ting som skjer rundt dem. De er åpne for innspill og har hjerte for andre. Det virker meningsfullt å jobbe med tverrfaglige temaer og prosjekter. Gjennom slike prosjekter kan elevene få trening i samarbeid på tvers av klasser. De eldste viser omsorg og hjelpsomhet da de yngre trenger støtte. Ungene viser god innsats når de jobber med større prosjekter over tid. Eierforholdet elevene får til de praktiske prosjekter er med på å bygge identitet. Skolen håper et slikt prosjekt kan bidra til stolthet og eierforhold til bygda si.

Skolen ønsket å bidra til et huggalt sentrum ved å påskepynte handlegata. Kanskje vi kan gjøre en forskjell med vårt bidrag? Kanskje ei kul gate med mange solsikker og annen påskepynt kunne trekke folk til Sand for å handle? Mange av elevene ønsker seg flere klassekamerater – og tenk om noen til og med syns det er så trivelig på Sand at de flytter til bygda…. 

Vi blåste gjennom handlegata på Sand til sangene «Påsketur» og «The Fox». Klokka 12 tok vi «BlimE-dansen» på «Rådhusplassen» og overrakte et påskekort til ordføreren: VI ER GLADE FOR AT DET FORTSATT ER SKOLE PÅ SAND, var budskapet fra elevrådet. Ordføreren pratet litt med elevene om viktigheten av å bry seg og engasjerer seg i lokalsamfunnet. Kanskje var det med en kommende ordfører blant elevene fra Sand sentralskole? Og ut i fra iveren med å prøve ordførerkjedet, kan det se ut som mange kunne tenke seg en slik jobb… Som takk for påskepyntet gate, sang, dans og engasjement, fikk elevrådsleder overrakt en stor pose påskegodt. Dette var en gave som falt i smak hos elevene.

Vi håper pynten ikke blåser bort i løpet av påsken og at den får henge i fred. Planen er å plukke den ned igjen etter påske, for så å henge den opp igjen neste år og ta vare på den til neste år. Vi håper dette kan bli en fin påsketradisjon på Sand. GOD PÅSKE!
 

Påskepynt på SandElevene pynter Pynt i gata

Pynt i trærnePynt i buaPåskepynt

Prøver ordførerkjedetVi ble møtt av ordføreren