Sentrumsvegen fra Bunesvegen, opp til krysset nord for Nybakkbygget, fremstår som nedslitt og lite innbydende. Dessuten er både overvannsanlegg, asfalt og kantstein ødelagt, og grøntområdene er gjengrodde og i dårlig forfatning. Kommunestyret har derfor vedtatt å igangsette et forprosjekt for å se på mulig utforming og kostnad ved en oppgradering.

Vi ønsker dine innspill før vi involverer landskapsarkitekt! La deg innspirere av stikkordene i figuren under og gi dine innspill rett i det digitale fortellerkartet innen 1. mars.

Kart og forslagskasse er dessuten satt opp på biblioteket.

Det er ingen begrensning på antall innspill du kan gi.

Kontaktperson Nord-Odal kommune:
Hana Engh, rådgiver GIS/Landbruk, mobil: 940 16 969, e-post: hana.engh@nord-odal.kommune.no

Stikkord, innspill

 

Gi innspill til utvikling av Sentrumsvegen