Du kan finne mer informasjon om planarbeidet på kommunens hjemmesider:

https://www.nord-odal.kommune.no/category22652.html

I dette arbeidet er innbyggermedvirkning svært viktig for å kunne få gode innspill i arbeidet med å utvikle framtidas helse- og omsorgstjenester i kommunen vår. Derfor inviteres det til folkemøte hvor alle innbyggere kan komme med innspill.

Sted: Storsalen på Milepelen

Dato/tid: 29.11.21 kl. 18:00-20:00

Agenda:

  • Innledning om «Framtidas helse- og omsorgstjenester»
  • Informasjon om ny helse- og omsorgsplan
  • Hvordan forme framtidas helse- og omsorgstilbud i Nord-Odal kommune?
    – dialog og innspillsmulighet

Fra kommunen vil enhetsledere fra noen av tjenesteområdene og konstituert etatsleder være til stede under folkemøtet.


Mvh

Trond Berge
Konstituert etatsleder