Nominasjonen skal sendes skriftlig til Nord-Odal kommune

 • brev til Nord-Odal kommune, Postmottak, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua.

og merkes med "Nominasjon kommunale priser og stipend".
 

  Hvem som får prisene og stipendene vil bli vedtatt av Utvalg for oppvekst og kultur basert på innkomne forslag. Etter endringen i statuttene vedtatt av kommunestyret er den tidligere kulturprisen blitt til to priser, en kultur- og en idrettspris. Samme er tilfelle med det tidligere kulturstipendet, som nå er et kulturstipend og et idrettsstipend.
   

  Kulturpris og idrettspris

  Kulturpris og idrettspris kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne til å yte aktiv innsats for det lokale kultur- og/eller idrettsliv, eller som utøver har utmerket seg kvalitetsmessig. Enkeltpersoner kan vanligvis bare tildeles prisen en gang.

  Statutter for kulturpris og idrettspris

  Tidligere mottakere av kulturpris i Nord-Odal
   

  Kulturstipend og idrettsstipend

  Kulturstipend og idrettsstipend skal gå til personer som i ung alder (12-25 år) viser et spesielt talent, viser spesiell god utvikling kvalitetsmessig eller som driver kultur- og/eller idrettsaktiviteter på så høyt nivå at videre utvikling krever store utlegg.

  Statutter for kulturstipend og idrettsstipend

  Tidligere mottakere av kulturstipend i Nord-Odal