ONSDAG 20. oktober kl. 09.00 - 15.00

For de som har etternavn som starter med A-M
 

TORSDAG 21. oktober kl. 09.00 - 15.00

For de som har etternavn som starter med N-Å


Sted: Storsalen, Milepelen – benytt inngangen på nedsiden.


NB! Alle bør ha klart fødselsnummer for registrering ved adkomst.

 

Målgruppen for influensavaksine er:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke. Gravide i 1.trimester med annen tilleggsrisiko.
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 mnd. til 5 år.
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkl. astma)
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • leversvikt eller nyresvikt
  • nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  • annen alvorlig eller kronisk sykdom


I tillegg anbefales vaksinen til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser


Beboere på sykehjem får tilbud om annen vaksine (Fluad) på et senere tidspunkt.

 

Ikke møt oppdersom du er syk.

Du skal heller ikke møte dersom du sitter i karantene eller isolasjon pga. korona!


Av forsiktighetsgrunner skal det gå minst 1 uke mellom influensavaksinering og koronavaksinering.


Vaksinen er gratis.


Mer informasjon om årets influensavaksinering finnes på fhi.no