En normal hverdag betyr blant annet at vi slipper å opprettholde meteren, restriksjoner knyttet til arrangementer og sammenkomster oppheves, innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringssteder forsvinner og innreiserestriksjoner og -tiltak vil gradvis trappes ned.

Jeg ønsker med dette å takke alle innbyggerne i kommunen for at dere har holdt ut med strenge smittevernstiltak. Jeg vet at det har vært veldig vanskelig for mange av dere, både fysisk og psykisk. Dere er grunnen til at vi under hele pandemien har hatt god kontroll og ingen covid-19-relaterte dødsfall.


Denne pandemien har lært oss mye om oss selv og ikke minst hva vi klarer å oppnå sammen som en kommune og et samfunn.

Jeg vil også benytte anledningen til å minne dere om at det fortsatt er anledning til å ta covid-19-vaksinen. Dere trenger bare å kontakte vaksinasjonsteamet på telefon 40 40 24 32. Det er vaksinen som er hovedårsaken til at vi nå kan returnere til en normal hverdag.

Avslutningsvis vil jeg takke alle i covid-19-teamet i kommunen. Dere har stått på dag og natt og i flere tilfeller strukket dere langt for å tilby tjenester til kommunens innbyggere. Arbeidet deres fortsetter selv om vi går over til en mer normal hverdag.


Nohman Hassan Ishaq
Kommuneoverlege

nohman