Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby en tredje dose koronavaksine til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar.

Følgende personer anbefales derfor å ta en tredje dose:

Gruppe 1

- Organtransplanterte

- Benmargstransplanterte de siste 2 årene

- Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt

- Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse

- Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Personer i gruppe 1 med fastlege i Nord-Odal kan ta kontakt direkte med vaksinasjonsteamet på tlf. 40 40 24 32.

Dersom du ikke har fastlege i Nord-Odal må du framvise dokumentasjon i forkant av vaksineringen, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon. Dokumentasjon kan framvises på Testsenteret.

Gruppe 2

A. Pasienter som bruker følgende immundempende medisiner

B. Pasienter med aktiv eller nylig gjennomgått krefbehandling

C. Pasienter som ansvarlig legespesialist anser har svært nedsatt immunforsvar av andre årsaker

Personer i gruppe 2A kan ta kontakt direkte med vaksinasjonsteamet på tlf. 40 40 24 32. Dokumentasjon på medisinbruk må framvises i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn framgår.

Personer i gruppe 2B må foreløpig framvise dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, fordi det må gjøres en individuell vurdering.

Personer i gruppe 2C må framvise dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Dokumentasjon for alle i gruppe 2 kan framvises på Testsenteret.