Unge født i 2004 og 2005, bosatt i Nord-Odal og som er elev ved de videregående skolene Skarnes, Sentrum, Øvrebyen, NTG og Solør (Våler, Sønsterud og Flisa) vil i uke 36 få tilbud om vaksine ved sin respektive skole. Dose 2 vil bli gitt i uke 44.

Elever ved andre videregående skoler som ikke får tilbud om vaksine ved egen skole og unge som ikke er i videregående utdanning vil få vaksine i Nord-Odal. Disse kan kontakte vaksinetelefonen i Nord-Odal på telefonnummer 40 40 24 32 for å registrere seg for vaksine.

De som har fylt 16 år er helserettslig myndige og kan samtykke til vaksinasjon selv, jf. pasientrettighetsloven § 4-3. De som er født i 2005 og ennå ikke har fylt 16 år, må ha samtykke fra én av foreldrene eller andre med foreldreansvar, jf. pasientrettighetsloven § 4-4. Eget samtykkeskjema vil bli delt ut til de aktuelle elevene ved de ovennevnte skolene.

vaksine