I konkurranse med nye Deichman bibliotek

Blant de nominert til Årets Bygg 2020, finner vi et annet bibliotek, nemlig Deichman. Totalt er fem bygg nominert. De andre er Carpe Diem demenslandsby (Bærum) Pilestredet 77-79 (Oslo), Deichman Bjørvika (Oslo) og Politiets nasjonale beredskapssenter (Nordre Follo).

Juryleder Kari Sandberg fra Entreprenørforeningen har sittet i juryen for Årets Bygg og Årets Anlegg i en årrekke, og hun peker på at den positive utviklingen juryen ser i gode prosjekter, blir tydeligere for hvert år.

Hun sier momenter som samarbeid, en stor andel lærlinger, dyktige håndverkere, leveranser på tid, kost og kvalitet, lite endringer underveis, tidlig involvering og ikke minst høyt fokus på klima og HMS er noe som scorer godt i de fleste av de beste prosjektene.

Nettopp godt samarbeid, dyktige prosjektører, ingeniører og håndverkere har vært et viktig moment for å kunne bygge et så avansert bygg i massivtre.

– Det er mange spesielle elementer ved denne utbyggingen. For det første har selve bygningskroppen en utfordrende konstruksjon. Det er ingen rette linjer, og hele bygget er bygget i en ellipseform, noe som selvsagt gir en rekke utfordringer, utfordringer vi ikke har vært borti tidligere, sier Ø.M. Fjelds prosjetkleder, Jonas Nykänen.

Anita Bunes i SAMLING

Bibilotekssjef Anita Bunes er fornøyd med at bygget bidrar til å bygge lokalsamfunnet. FOTO: Helge Eek for BS Eurobib,

 

Det er ekstra hyggelig at det ferdige resultatet er populært. Biblioteket har vært en suksess fra første stund, med rekordmange besøkende.

– Biblioteket i SAMLING er den aktive og levende møteplassen vi har jobbet for at det skulle være. Her er barn og voksne, studenter og eldre, og aktivitetsnivået er høyt. Vi er litteraturhus og kunnskapssenter. Vår visjon har vært å bidra til å bygge lokalsamfunnet, og vi er godt i gang, sier Anita Bunes, bibliotekssjef Nord-Odal kommune.

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2020 blir kåret under en begrenset utgave av Byggedagene 31. august.

En av tre kandidater til Årets Trebyggeri 2020

Denne prisen deles også ut under Byggedagenen 31. august. Arrangør er Treteknisk og Trefokus. De andre kandidatene er Skipet (Bergen) og Biri Omsorgssenter.

Sentrale kriterier for bedømningen er innovativ og/eller spennende trebruk, høy arkitektonisk kvalitet, energieffektivitet, arealeffektivt og økonomisk byggeri, bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører, bidratt til leverandørutviklingdelse.

I begrunnelsen fra juryen heter det blant annet: «I Nord-Odals kommunesentrum har kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter skapt et nytt sentrum og knutepunkt i bygda.

Gjennom et tydelig og offensivt arkitektonisk grep har prosjektet SAMLING tilført bygda noe nytt. SAMLING er et flerfunksjonelt prosjekt og rommer boliger, bank og bibliotek/samlingssted. Arkitektens formspråk er tydelig og gjenkjennelig gjennom sin organiske tilnærming. Prosjektet er spesielt flott innvendig med utsøkt trearbeid med presisjon og finish som et møbel. SAMLING gir Nord-Odal et fint signalbygg som fremstår som et smykke.»

SAMLING - fasade

SAMLING sett fra Bunesvegen. FOTO: Helge Eek for BS Eurobib.

 

Også den andre store seksjonseieren i SAMLING, Odal Sparebank er begeistret for de nye lokalene i trebygget.

– Vi ansatte i Odal Sparebank føler oss stolte av at vi har vært med på å realisere det fantastiske bygget SAMLING, og vi er heldige som har arbeidsplass her. Biblioteket og banken har vært samboere før, i bank- og bokbussen for noen tiår tilbake, og vi har fortsatt et veldig bra samarbeid. Det er spesielt gøy å høre tilbakemeldingene fra kundene våre, som også synes vi har fått et staselig og flott bygg, sier Elin Smith, Avdelingsbanksjef Odal Sparebank.

Fremragende byggkvaliteter  og resultat av gode og innovative byggeprosesser

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggskikkpris.

Hele 89 byggeprosjekter er evaluert, og Samling er en av seks semifinaliser. De øvrige er Bekkelagsbadet (Oslo), Carpe Diem demenslandsby (Bærum), Kristian August gate 13 (Oslo), Ydalir skole og barnehage (Elverum) og ZEB Flexible Lab (Trondheim). Listen skal i løpet av ettersommeren kortes ned til tre, og prisen deles ut under Byggkvalitetsdagen i Oslo 30. september. 

Statens pris for byggkvalitet stiller krav om at kandidater til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.  
 
– For å nå bærekraftmålene må også byggsektoren ta store grep. Vi må redusere klimagassutslippene og ressursene må utnyttes bedre. Mange steder har byggverk blitt revet og erstattet med nye. Nå er det på tide at vi løfter blikket og ser på mulighetene for gjenbruk av både bygningskropper og materialer. Og dersom vi må bygge nytt så må bærekraft være et førende prinsipp. Til dette trenger vi de gode forbildene som vi kan lære av, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold. 

– Byggverkene som nå er i seminfinalen er gode representanter for bærekraftig bygging, på ulike måter. Årets kandidater har et vidt spenn, men med bærekraft som fellesnevner, avslutter Lae.   

Ordfører i Nord Odal kommune, Lise Selnes, er svært tilfreds med at kommunen har oppnådd de gevinster som man har planlagt.

– SAMLING har blitt en storstue og en identitetsmarkør, og vi gleder oss til å se ringvirkninger av satsningen i et lengre perspektiv, sier Selnes.

Lise Selnes SAMLING

Ordfører Lise Selnes gleder seg til å se ringvirkningene av satsningen i et lengre perspektiv. FOTO: Nord-Odal kommune.
 

FAKTA

 

Årets Bygg og Årets Anlegg 2020

En årligprisutdeling i regi av Byggeindustrien. Finalister plukkes ut av en dedikert jury.

https://www.bygg.no/samling/1434816!/

https://www.bygg.no/disse-prosjektene-er-nominert-til-arets-bygg-og-arets-anlegg-2020/1469421!/

 

Årets Trebyggeri

Deles ut av Norsk Treteknisk Institutt (Treteknisk) som er et bransjeforsknings-institutt for treindustrien i Norge og en frittstående forskningsforening med 130 medlemsbedrifter.

https://www.treteknisk.no/aktuelt/arets-trebyggeri-2020-1

https://www.bygg.no/her-er-de-nominerte-til-arets-trebyggeri-2020/1470897!/

 

Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/barekraftige-byggverk-konkurrerer-om-pris/

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/

https://dibk.no/statens-pris-for-byggkvalitet/statutter2/statutter-for-statens-pris-for-byggkvalitet-2021/

 

Nord-Odal kommune

https://www.visbrosjyre.no/Nord-Odal_kommune/WebView 

Flere bilder av biblioteket: https://photos.app.goo.gl/bWnzztUQb8j4o99GA. Fotograf: Helge Eek for BS Eurobib .

 

KONTAKT

 

Ellisiv Hovig, Enhetsleder Eiendom og Samfunn, Nord-Odal kommune. tel.: 907 90 128, e-post: ellisiv.hovig@nord-odal.kommune.no

 

SAMLING nominert til tre priser.  Fotograf: Helge Eek for BS Eurobib.