Planarbeid helse og omsorg – organisering av arbeidet

Jamfør kommunestyrets vedtak i sak 018/21 av 24.03.21 er arbeidet med helse- og omsorgsplan delegert rådmannen i samsvar med organisering av prosjektet. Utvalg for helse og omsorg er referansegruppe.

Arbeidet vil videre organiseres som følgende:

Styringsgruppe

Konstituert etatsleder helse og omsorgKaja Irene Skogheim
Kvalitetsrådgiver, velferdsteknologiansvarlig og konstituert enhetsleder for legesenter, ergo/fysio og helsestasjonenMari Toftegaard
Enhetsleder hjemmetjenesten Sand distriktAnette Ruud
Enhetsleder hjemmetjenesten Mo distriktMari Melum
Enhetsleder Nord-Odal sykehjem 2. etasjeJan Even Rønning
Enhetsleder Nord-Odal sykehjem 3. etasjeMay Berit Skogheim
Enhetsleder Solheim sykehjemKim Cæsar Bag-Ao Bonite
Enhetsleder Nord-Odal arbeids- og opplæringssenter og Halmhaugen BokollektivEmma B. Borgenholth Moe
Enhetsleder Storbråten og Møllerhuset bokollektiverLine Sanderud Dalen
Enhetsleder Garvikåsen bokollektivPer Stefan Myhrer

Arbeidsgruppe

Kvalitetsrådgiver, velferdsteknologiansvarlig og konstituert enhetsleder for legesenter, ergo/fysio og helsestasjonenMari Toftegaard
Virksomhetsleder helse og mestringTrond Berge
Enhetsleder Småbruket bokollektiv og heldøgnsboligEva Lukassen
SpesialsykepleierAnne-Lene Gravli
HelsefagarbeiderFrede Engebråten
Rådgiver barnehage og skoleRagnhild Bunes
PlankonsulentMarissa Grinden
  
Andre ressurspersoner 
  
Konstituert etatsleder helse og omsorgKaja Irene Skogheim
Tillitsvalgt FagforbundetMona Vangen / Stine Sannerud
Tillitsvalgt SykepleierforbundetTone Bekken Solhaug
Enhetsleder Nord-Odal sykehjem kjøkken og koordinator for implementering av "Leve hele livet"Per Jonas Mobråten
Avansert geriatrisk sykepleierMarianne Kumlin
Leder eiendom og samfunnEllisiv Hovig
Hovedverneombud og kommunikasjonsrådgiverStig Aasheim

Referansegruppe

Utvalg for helse og omsorg

LederOdd Kjetil SløtteArbeiderpartiet
NestlederMarte Emilie Nordli RustadSenterpartiet
MedlemMari Rollag FøskerArbeiderpartiet
MedlemNajwan Nabeel Anwer AbdlrahmanArbeiderpartiet
MedlemJorunn HaagenrudSenterpartiet
MedlemRobin MoseterSenterpartiet
MedlemTorild GravliFremskrittspartiet
MedlemTor Erik SveenHøyre
MedlemRanveig Ellefsen NygårdSosialistisk Venstreparti