Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO i barnehage- / SFO-året 2021/2022 er 1. juni 2021. Det er mulig å søke i løpet av barnehage- eller SFO-året. Ved søknad etter søknadsfristen, vil moderasjonen gjelde fra og med den måneden man søker fra og ut barnehage- eller SFO-året.

Husk å legge ved dokumentasjon (skattemelding for 2020) på husholdningens samlede inntekt.

lenkeRedusert foreldrebetaling - barnehage (kommunalt søknadsskjema)

lenkeRedusert foreldrebetaling - SFO (kommunalt søknadsskjema)

Mer informasjon om moderasjonsordningene finner du i lenkene under:

lenkeModerasjonsordninger - barnehage

lenkeModerasjonsordninger - SFO