Fra fredag 7. mai åpner tildelings- og vurderingsteamet sitt nye kontor ved Servicekontoret på Sand. Teamet består av sykepleiere, helsefagarbeider, fysioterapeut, ergoterapeut, avansert geriatrisk sykepleier og velferdsteknologiansvarlig. Dette er et pilotprosjekt med varighet i første omgang ett år.

Teamet skal behandle søknader om helsehjelp, vurdere behov for den enkelte bruker og sørge for at hver enkelt får de tjenester som er tilpasset sine individuelle behov.

Med utgangspunkt i brukernes egne ønsker, eget hjem og nærmiljø dreies kommunale tjenester med dette mot forebyggende arbeid, hverdagsmestring og rehabilitering.

Det vil bli økt involvering for pårørende både i kartleggingen av behov og utforming av tjenestetilbud.

Kontakt

Ledig stilling

Det er et ledig vikariat som sykepleier i dette teamet. Søknadsfrist er 13. mai.

Utlysning

Vurderingsteam

Deler av det nye teamet. Fra venstre sykepleier Kristine H. Mellem, helsefagarbeider Inger-Lise Slettvold, fysioterapeut Armand Prooi og ergoterapeut Else Karin Søbakk.