Teigene leies ut i to ulike terreng:

  • Bråtehøgda/Trautskogen – 7 343 dekar
    • Dette området leies ut som ett terreng for hele elgjaktperioden.
    • Eventuell begrensning i jakttid reguleres av Nordbygda Elgvald og/eller av utleier.
  • Rovelstad – 9 400 dekar
    • Jakttid er begrenset til fire uker.
    • Området leies ut for tre år av gangen.

Forventet tildeling, leiepriser og kart over områdene fås ved henvendelse til Nord-Odal kommune.
Innenbygdsboende jegere har fortrinnsrett under ellers like vilkår.

Skriftlig søknad med navn og adresse på jaktlagets leder og medlemmer sendes:

Nord-Odal kommuneskoger, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua eller postmottak@nord-odal.kommune.no

Søknadsfrist 15.05.21.

For ytterligere informasjon – ta kontakt med Fredrik Haug, mobil 907 25 012 eller e-post fredrik.haug@nord-odal.kommune.no