Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis opplæring. Retten gjelder norske statsborgere, innvandrere og flyktninger.

Ved Glåmdal interkommunale voksenopplæring (GIV) tilbys det toårig eksamensrettet grunnskole for voksne. Det undervises i fagene:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

Eksamensrettet grunnskole for voksne er et fulltidstilbud (30 t/uke) for de som tar alle fag. Undervisningen foregår hovedsakelig som klasseromsundervisning på dagtid, men det kan tilrettelegges for en kombinasjon med digital undervisning. Det utstedes vitnemål etter fullført eksamensrettet grunnskole for voksne.

Grunnleggende ferdigheter for deg som er innvandrer og har liten eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet. Opplæringen kombineres med norskopplæring. Det undervises i fagene matematikk, samfunnsfag, naturfag og IKT på grunnleggende nivå. GIV tilbyr 10 timer opplæring i grunnleggende ferdigheter pr. uke.

Undervisningsåret følger skoleruta og starter i august og avsluttes i juni. 

Du søker grunnskoleopplæring for voksne ved å fylle ut søknadsskjemaet og sender det til din hjemkommune (se adresse nederst på s. 2 i søknadsskjemaet). 

Søkere til grunnskoleopplæring for voksne blir innkalt til kartlegging på GIV. Resultatet av kartleggingen bestemmer hva slags opplæring du får tilbud om.

Har du spørsmål vedrørende grunnskoleopplæring? Ta kontakt med GIV på tlf 62 88 22 00 eller på e-post; giv@giv.no