Siste nytt

RING MANDAG - FREDAG 09:00 - 14:00 FOR Å REGISTRERE DEG FOR VAKSINERING!

Vaksinasjonstelefon 404 02 432

Dersom du ikke kan snakke i telefonen, ber vi deg benytte e-portalen til din fastlege.

Dersom du oppholder deg over tid i kommunen uten folkeregistrert adresse her, ber vi deg også ringe vaksinasjonstelefonen.

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Koronavaksine på 1 2 3

Til toppen

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Nord-Odal kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.

Til toppen

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med 3 til 12 ukers mellomrom, avhengig av hvilken prioriteringsgruppe du tilhører.

Du får tildelt tidspunkt for dose 2 da du er inne for å få dose 1. Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen.

Til toppen

Hvor vaksinerer jeg meg?

Fra 3. juni foregår all vaksinering i storsalen på Milepelen.

Bruk inngang til kulturhuset på nedsida av bygget (ikke bruk inngangen gjennom restauranten).

Til toppen

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

  • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
  • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.
  • Møt presist til oppsatt tid, det er viktig at ikke mange samles før man skal inn.


Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring vaksinasjonstelefonen (404 02 432) for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Til toppen

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Til toppen

Hvilken vaksine?

I Nord-Odal vaksinerer vi pr. dags dato (20.5) kun med Pfizer.

Til toppen

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.

Til toppen

Skal barn ta vaksine?

Personer under 16 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke ferdig testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. 

Til toppen

Skal gravide / ammende ta vaksine?

Vi anbefaler at du diskuterer dette med din fastlege.

Til toppen

Skal man ta vaksine om man har hatt covid-19?

Ja.

Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3 måneder etter at man er symptomfri. Det holder med en dose.

Informer vaksinasjonsteamet om at du har hatt covid-19 da du blir kontaktet for time.

Til toppen

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Til toppen

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får symptomer etter vaksinering?

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine.

Symptom  

Tiltak  

Symptomer som ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning:  

Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet 

Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand.  

Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus. 

Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning:  

Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans   

Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus. 

FHI

Til toppen

Nyttige lenker

Til toppen

Vaksinering