Siste nytt

NB! VI HAR NÅ ÅPNA OPP FOR AT ALLE KAN RINGE FOR REGISTRERING, UAVHENGIG AV UKENUMMER OG PRIORITERINGSGRUPPE. SAMME TELEFONTIDER, MANDAG - ONSDAG 11:00 - 18:00

Vaksinasjonstelefon 404 02 432

I dag, 3. februar, sendes det ut SMS til alle over 16 år, med registrert mobiltelefon i Nord-Odal.

De som er under 18 kan se bort fra denne SMSen.

Dere som får SMS og er 18 år eller eldre bør lese informasjonen på denne sida godt, før dere kontakter vaksinasjonstelefonen til angitt tid.

Dersom du er født 1955 eller tidligere, og ikke er kontaktet med spørsmål om vaksinering innen slutten av inneværende uke (uke 5), ber vi deg ringe vaksinasjonstelefoneni åpningstida 11:00 - 18:00, fra og med uke 6.

Dersom du oppholder deg over tid i kommunen uten folkeregistrert adresse her, ber vi deg ringe vaksinasjonstelefonen i åpningstida 11:00 - 18:00, fra og med uke 6.

Om vaksinen

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hovedmålet med vaksineringen mot koronaviruset er å beskytte liv og helse. All vaksinasjon i Norge er frivillig og alle over 18 år anbefales å ta vaksinen. De som har hatt korona anbefales også å ta vaksinen.

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Koronavaksine på 1 2 3

Til toppen

Prioritering ved vaksinering

Ved vaksinering mot covid-19, følger Nord-Odal kommune de faglige anbefalingene fra sentrale Folkehelseinstituttet. Prioriteringene kan endres hvis smittesituasjonen tilsier det.

FHI sin anbefaling er at følgende grupper vaksineres først:

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell.

Kriteriene for prioritering av utvalgte helsepersonellgrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper (hvis du lurer på om du er i en av disse gruppene, ta kontakt med din fastlege før du ringer vaksinasjonstelefonen).

Sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Underliggende sykdommer/tilstander:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

Se mer på Folkehelseinstituttets nettside

Til toppen

Hvem bør vaksinere seg?

 • De som er 65 år og eldre.
 • Personer i alderen 16 til 64 år som har en eller flere sykdommer som vi vet gir økt 
risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene).
 • Helsepersonell med nærkontakt med pasienter i forbindelse med behandling eller pleie.

Vaksinen er gratis og frivillig. Tilbudet gjelder personer som oppholder seg i Norge.

Til toppen

Hvordan foregår vaksinering?

Vaksinen settes i overarmen. Du får to doser vaksine med minst 21 dagers mellomrom.

Det er viktig at du tar andre dose til oppsatt tid. Du får tildelt tidspunkt for begge doser samtidig..

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minst 20 minutter. Helsepersonell er tilstede og passer på at du reagerer normalt på vaksinen.

Til toppen

Hvor vaksinerer jeg meg?

Etter at vaksinasjonen i institusjoner og omsorgsboliger er gjennomført vil lokaler hos Psykisk helsetjeneste i Thorvald Meyers Minde brukes til vaksinering. Når vi etterhvert forhåpentligvis får mange vaksinedoser samme uke vil vaksinering foregå i storsalen på Milepelen.

Du får beskjed om hvor du skal møte når du får tildelt tid for vaksinering.

Til toppen

Hvordan kontaktes jeg for registrering til vaksinering?

Uke 4-5

Vi ringer alle som hadde fylt 65 år eller mer innen utgangen av 2020 for å informere og registrere om de vil ha vaksinen.

Dersom du er født 1955 eller tidligere, og ikke er kontaktet med spørsmål om vaksinering innen slutten av inneværende uke (uke 5), ber vi deg ringe vaksinasjonstelefoneni åpningstida 11:00 - 18:00, fra og med uke 6.

  
Uke 5Det skal ikke ringes for registrering i uke 5.
 

Det sendes ut informasjon på SMS med henvisning til hjemmesiden ang. vaksine til de som er født mellom 1956 og 2003. Vi gjør oppmerksom på at pr. i dag er vaksinering kun for de som har fylt 18 år, slik at er man født etter dagens dato i 2003 er man ikke i målgruppa.

Merk: SMS vil antageligvis, av tekniske årsaker, også gå ut til personer som ikke er i målgruppa, de trenger da ikke å ta kontakt.

 Telefonnummer for registrering  finner du under denne tabellen.
  
Uke 6De som er 16 - 65 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.
  
Uke 7De som er 55 - 65 år med underliggende sykdommer/tilstander kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.
  
Uke 8Alle prioriteringsgrupper kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.
  
Uke 9Alle prioriteringsgrupper kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.
  
Uke 10Alle prioriteringsgrupper kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.
  
Uke 11Alle prioriteringsgrupper kan ringe mandag - onsdag klokka 11:00 - 18:00 for å registrere seg.

Så fort vi har vaksinen klar, vil vi ringe og informere deg, samt sende ut SMS. Du vil få time til dose 1 og 2 samtidig under telefonsamtalen. Der får du også beskjed om oppmøtested.

Registrering er ikke det samme som timebestilling, det skjer altså senere, og da blir du kontaktet. Dersom du har registrert deg.

Det sitter 4 personer og bemanner vaksinasjonstelefonen. Du får valg om å taste 1, og kan bli oppringt for å slippe å vente i telefonkø - dersom de ikke har ringt deg opp samme dag, må du ringe igjen senere. Det er ikke førstemann til mølla, men vi anbefaler likevel ikke å vente med å ringe til den siste dagen – slik at vi får tid til å svare ut alle samtaler. Disse samtalene er kun for registrering om at man vil ha vaksine.

Vaksinasjonstelefonen 404 02 432

Til toppen

Hva må jeg gjøre før jeg møter til vaksinering?

 • Sørg for at du møter til vaksinering i klær som gjør det lett å komme til på overarmen din.
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til ETTER at du er vaksinert.
 • Møt presist til oppsatt tid, det er viktig at ikke mange samles før man skal inn.


Dersom du er syk når du skal vaksineres kan det hende at du må få nytt tidspunkt for vaksinering. Det er vanlig å utsette vaksinasjon ved akutt sykdom og ved feber over 38 grader.

Ring vaksinasjonstelefonen (477 87 251) for å drøfte om du bør få et annet tidspunkt.

Til toppen

Hva vil det koste å ta koronavaksinen?

Regjeringen har besluttet at vaksinasjon mot covid-19 skal tilbys helt gratis.

Til toppen

Hvilken vaksine?

Det kommer flere ulike vaksiner mot korona, den første som ble tilgjengelig er fra firmaet Pfizer. Flere vaksiner som inngår i avtalen som Norge har med EU vil komme etter hvert som disse blir godkjent og at Norge velger å ta de forskjellige i bruk.

Pfizervaksinen er den samme som er tatt i bruk i England og USA og har vist seg å ha en effekt på 95 prosent. Uttestingen av vaksinen har vist at den har god effekt og bedre effekt på eldre enn det som ofte er vanlig for vaksiner.  Denne vaksinen gis i to doser med tre ukers mellomrom.

Til toppen

Godkjenning av vaksine

Norge er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet. Legemiddelmyndighetene legger til rette for rask utvikling og godkjenning av koronavaksiner. Selv om europeiske legemiddelmyndigheter legger opp til raskere prosesser, skal de strenge kravene til kvalitet, effekt og sikkerhet fortsatt oppfylles. En vaksine blir bare godkjent dersom nytten vurderes som større enn risikoen.
En godkjenning av vaksinene forventes tidligst i slutten av desember. 

Det er Legemiddelverket som vurderer den kliniske dokumentasjonen og godkjenner vaksiner for bruk i Norge, i samarbeid med europeiske legemiddelmyndigheter.  Sannsynligvis vil flere forskjellige vaksiner bli godkjent i løpet av pandemiperioden.

Til toppen

Skal barn ta vaksine?

Personer under 18 år anbefales ikke å vaksinere seg foreløpig. De vaksinene som så langt finnes er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for de under 18 år som har en alvorlig underliggende sykdom.

Til toppen

Skal gravide / ammende ta vaksine?

Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende som er prioritert for vaksine på grunn av annen sykdom eller yrkessituasjon kan vaksineres.

Til toppen

Skal man ta vaksine om man har hatt covid-19?

Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått covid-19 er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått covid-19 å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon.

Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.

Til toppen

Bivirkninger

Alle vaksiner kan ha bivirkninger, de fleste milde og forbigående.
Det ser ut som om det er flere som har mer ubehag lokalt med rødhet, varme og smerter, enn det som er vanlig ved for eksempel influensavaksiner. Pfizer/BioNTech vaksinen dyrkes ikke på eggeplomme, så eggeallergi vil ikke vært et problem med denne vaksinen

Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger.
Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, og gis til mange flere og mer varierte grupper enn i studiene. Når det gjelder koronavaksiner blir dette fulgt opp tett av nasjonale og internasjonale myndigheter, samt leverandører av vaksinene.

Til toppen

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får symptomer etter vaksinering?

Reaksjoner inntil de 3 første dagene etter at du er vaksinert med koronavaksine.

Symptom  

Tiltak  

Symptomer som ved mistenkt vaksinasjonsbivirkning:  

Feber, hodepine, muskelverk, leddverk, trøtthet 

Hold deg hjemme fra jobb til du er feberfri og har forbedret allmenntilstand.  

Hvis symptom varer over 48 timer, vurder å teste deg for koronavirus. 

Symptomer som ikke er typisk for vaksinasjonsbivirkning:  

Hoste, sår hals, rennende nese, tungpust, tap av smak/luktesans   

Hold deg hjemme fra jobb og test deg for koronavirus. 

FHI

Til toppen

Nyttige lenker

Til toppen

Vaksinering