Søknad om barnehageplass foregår gjennom søknadsportalen i kommunens administrasjonssystem for barnehage, Visma Flyt Barnehage.

Søknadsfristen for hovedopptak i barnehage, både nye, endrings- og overføringssøknader, er 1. mars 2021. De som allerede har søkt om barnehageplass trenger ikke å sende inn ny søknad.

Det er laget en samleside med all informasjon om Visma Flyt Barnehage. Her finner du blant annet foreldreinformasjon, informasjonsskriv, pålogging og temahefte.

logo