INFORMASJON TIL BESØKENDE VED NORD-ODAL OG SOLHEIM SYKEHJEM

  • Ved luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, skal pårørende som hovedregel ikke besøke institusjonen.
  • ALLE besøkende må ringe avdelingen i forkant og gjøre en avtale.
  • Utfør håndhygiene før, underveis og etter besøket. Samt skriv deg inn i besøksloggen.
  • Hold 1-2 meters avstand til andre, og gå direkte til beboers rom, besøkende skal IKKE oppholde seg på fellesarealer.
  • Ta på minst mulig inne på rommet.
  • For å overholde avstanden, kan det ikke være flere enn to personer på besøk samtidig.
  • Ved besøk utenfor institusjonen anbefales det at beboer og evt. pårørende, gjør vurdering av smitterisiko i samråd med ansatte. Besøk utenfor institusjon skal skje i tråd med gjeldende nasjonale smittevernråd.
  • Viktig at det også vurderes av de nærmeste pårørende hvor mange som kommer på besøk, dette for å begrense det totale antallet nærkontakter.
  • Gi oss beskjed hvis dere har vært i risikoutsatte områder.